112 เท่าที่เล่าได้ เล่น Quizรู้จักราษฎรเข้าใจ112

รู้จัก 30 ราษฎร

ผู้โดนคดีมาตรา 112

จนถึงปัจจุบันมีราษฎรที่ถูกกล่าวหาในคดีมาตรา 112 มากกว่า 100 คน ทีมงานจะเดินหน้ารวบรวมเรื่องราวให้ครบถ้วนมากที่สุดต่อไป

อัปเดตข้อมูลล่าสุด 20 ก.ค. 2564