112 เท่าที่เล่าได้ เล่น Quizรู้จักราษฎรเข้าใจ112
กระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษ
เราทุกคนต่างเกิดมาเป็นคนธรรมดาเหมือนกัน
และในคนธรรมดาเหล่านั้น ...

อาจมีใครสักคนที่เหมือนเรามากเป็นพิเศษ