112 เท่าที่เล่าได้ เล่น Quizรู้จักราษฎรเข้าใจ112

คุณเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ 112 หรือไม่?

เว็บนี้จะเล่าเรื่องราว 112 เท่าที่จะเล่าได้ ด้วยความฝันว่าวันหนึ่งประเทศนี้จะให้เรา 'เล่าได้ทุกเรื่อง'

คุณอยากรู้เรื่องราวจากมุมไหน